top of page

לובי בניין בקריית־אונו

אלעד גונן

צילום:

לובי בקריית־אונו שליוויתי עוד משלבי התכנון הראשוניים של הבניין.

ללובי כניסה קדמית ואחורית המובילה אל גינה ציבורית פרטית, בשני צידיו תיקרות גבוהות שבמרכזן גוף תאורה ענקי בקוטר של מטר וחצי.

קירות הלובי חופו בפלטות למינם (Laminam) בגודל 1x3 מ׳ שנחתכו במכונת C.N.C על פי תוכנית מדוייקת לקבלת הנישות העגולות שבתוכן גופי תאורה מוסתרים וגלויים למראה דינמי וייחודי.

שיתוף הפעולה עם היזם עוד משלב התכנון הראשוני, והיד החופשית שקיבלתי איפשרו לקבל תוצאה ייחודית.
 

דיגמנה בחן: רמית השלום

bottom of page