top of page
IMG_3209 copy.jpg

בית פרטי בראש העין

״יש ציירים ההופכים את השמש לנקודה צהובה, אבל יש אחרים שבעזרת היצירתיות שלהם הופכים נקודה צהובה לשמש.״ -פאבלו פיאקסו

ליאת יקרה,

עוד מעט תשקע השמש, חמה תיכנס לנרתיקה ותרד עלינו שבת קודש. הכבישים יפסיקו מלרעוש, הרחובות יתרוקנו מאדם, נדליק נרות ונקבל את שבת קודשנו ונצא לבית הכנסת בו לא נחכנו מזה חודשיים ימים.

עת נשוב, ביתנו יהיה מואר ויפה. נשיר "שלום עליכם" ו״אשת חיל”, נקדש על היין ונשב שוב כמשפחה בביתנו החדש והנאה.

תוך כדי ארוחת השבת נוכל בנחת ושמחה להביט סביב בסיפוק ולהנות. נוכל סוף סוף לקיים שבת כהלכתה בביתנו שלנו ששוב יזכה בעז”ה לקול צחוק ושמחה.


ליאת,

נכנסת לחיינו לפני מעט יותר משנתיים ימים ובחצי השנה האחרונה הפכת לצלע במשולש ישר צלעות מושלם.

לקחת בתבונה ומקצועיות רבה נקודה צהובה, הארת את ביתנו באור יקרות באהבה ומקצועיות והפכת אותה לשמש מאירה וחמימה.

הרווחת ביושר רב את אהבתנו אליך ואת הערכתנו הרבה על המקצועיות, הירידה לפרטים, אהבתך וכבודך למקצוע בו בחרת ועל הסבלנות אין קץ תוך הקפדה מתמדת על שירותיות שעוד לא חווינו כמותה.

אנו מאחלים לך מעומק ליבנו הצלחה רבה בכל. הצלחה בפן העסקי המקצועי והחשוב מכך הצלחה רבה בחייך האישיים המשפחתיים ושולחים ברכותינו כי ביתן יהא מואר ומלא שמחה תמיד ובני משפחתך ואת בתוכם תזכו לבריאות הנפש והגוף ותזכו לחיים טובים ושלווים.


שבת שלום ומבורך,

שרית וצורי (אל)

נועם, תאיר והדרו'ש

bottom of page